O nás

O zakladateľoch AAI, vízii a vlastnej technológii

Kto sme

Sme traja spoločníci, ktorých spája záujem nielen o hudbu a umenie, ale aj o vývoj techniky na zdokonaľovanie záznamu a reprodukcie zvuku, lebo naším profesionálnym zameraním je kombinácia týchto odborov.

Hudobné umenie je neodmysliteľnou súčasťou nášho života, žijeme hudbou nielen ako poslucháči, ale aj ako aktívni hudobníci, hráči na akustické hudobné nástroje. Vďaka tejto neštandardnej kombinácii a bohatým skúsenostiam v týchto oblastiach pristupujeme k vývoju našich produktov nielen s jasnou predstavou o hudbe, ale aj s novými skúsenosťami a poznatkami, ktoré sme nadobudli počas viac ako desaťročného obdobia využívania nových metód v oblasti materiálového výskumu, ktorý sami realizujeme.

Naše poslanie

Na základe dlhoročných skúmaní a experimentov sme vyvinuli unikátnu technológiu, ktorou sme zavŕšili obdobie hľadania nových možností na ceste za zdokonaľovaním nielen reprodukcie, ale aj záznamu zvuku.

Našu unikátnu technológiu sme nazvali Interference Suppression Technology (IST).

Naša vášeň

Našou najväčšou a spoločnou vášňou je hudba v jej rozmanitých podobách. Nevyhraňujeme sa žánrovo, ani esteticky, rozhodne však ako hráči na hudobné nástroje milujeme nefalšovaný, a v prípade audio techniky neskreslený zvuk akustických nástrojov a ľudských hlasov.

Na ceste vývoja našej technológie sme skúšali a porovnávali obrovské množstvo káblov a podložiek, preto si dovolíme povedať, že prinášame na trh jedinečné produkty, ktoré nie sú výsledkom kompromisu, ale naopak, prínosom v „analytickom“ smere, ako sa zvykne označovať, bez akejkoľvek straty na strane muzikálnosti či „farebnej“ saturácie akustických nástrojov. Skúsenosť s našimi produktami vyvoláva u mnohých znalcov zvuku množstvo otázok, ako sa nám „to“ podarilo, avšak naša technológia je, celkom pochopiteľne, predmetom výrobného tajomstva.