Produkty

AAI produkty

Naše produkty, teda aj káble nepatria medzi produkty, ktoré sa snažia poslucháča prvoplánovo „oslniť“, či už detailom, basovou hĺbkou, tvrdosťou, prípadne čímkoľvek iným. „Oslnivá“ reprodukcia, kde je nadmerne zastúpená niektorá zložka zvuku sa v priebehu dlhodobého súžitia môže javiť celkom inak, v lepšom prípade ako signatúra, v horšom začína obťažovať. Naše produkty týmto často sa vyskytujúcim nedostatkom netrpia, robia v podstate to, čo majú v názve (Authentic Audio Image), presvedčivo komunikujú hudbu ako takú, v čistej, nezriedenej forme, tak aby mal poslucháč pred sebou hudobné nástroje a interpretov ako na dlani, bez spomínaných high-endových artefaktov. Zvuk je prirodzený, autentický, nie sú prítomné žiadne hyperreálne ilúzie, pritom je prejav veľmi detailný, artikulovaný a precízny, a napriek tomu zostáva hladký, živý a komunikatívny.

Tento nenapodobiteľný výsledok bolo možné dosiahnuť najmä procesom úpravy materiálov našou unikátnou technológiou IST. Táto prináša ďalšiu unikátnu vlastnosť - väčším objemom (t.j. väčšou dĺžkou kábla, veľkosťou podložky,..) sa pozitívny účinok zosilňuje.

Vďaka tomu môžete s AAI produktami vo vašom systéme konečne počuť, čoho sú vaše audio komponenty schopné.

Assoluto

Ako už sám názov napovedá, káble zo série „Assoluto“ sú absolútnou referenciou, riešením ktoré predstavuje dokonalé umenie v praxi. Vďaka zdokonaleniu našej unikátnej technológie IST (verzia 3 "ASL") na spracovanie a modifikáciu vlastností materiálov sa nám podarilo vytvoriť produkty, ktoré posúvajú hranice možností ešte ďalej ako predchádzajúce naše produkty. Séria káblov „Assoluto“ prináša pocit dokonalého trojdimenzionálneho priestoru s vynikajúcim rozlíšením nástrojov a ľudských hlasov pri zachovaní ich farebnej autentickosti. Káble z tejto série vťahujú poslucháča do nahrávky a vytvárajú veľmi plastickú a detailnú mapu reprodukovanej hudby. Opisovať pravdivo charakteristiku vplyvu týchto káblov na zvuk by však mohlo pôsobiť až nedôveryhodne, preto každému, kto disponuje kultivovaným sluchom, odporúčame vypočuť si tieto produkty na vlastnom audiosystéme. V kábloch zo série „Assoluto“ sú použité pevné vodiče z postriebrenej medi, okrem signálových káblov, kde je použité čisté striebro. Vodiče, konektory, ako aj všetky ostatné materiály použité pri výrobe sú spracované unikátnou technológiou IST (verzia 3 "ASL").

Zobraziť produkty

Maestoso 2

Séria produktov „Maestoso 2“ je v strede nášho portfólia, tak ako aj ostatné produkty sú unikátne a nenapodobiteľné svojim pozitívnym vplyvom na reprodukciu. Využitím ktoréhokoľvek nášho kábla, teda aj zo série „Maestoso“ sa mení aj priemerná nahrávka na záznam vo vysokom rozlíšení. Prirodzený, hladký a podmanivo detailný, nasýtený prejav, reálne podaný priestor, výborná dynamika, a predovšetkým zrovnaná frekvenčná charakteristika, to sú hlavné vlastnosti, ktoré robia naše produkty nenapodobiteľnými. Káble zo série Maestoso sa oproti káblom zo série Vittorioso sa líšia najmä tým, že ich použitím je možné dosiahnuť celkovo ešte výraznejší pozitívny vplyv na reprodukciu, a to vzácnym spôsobom, vo všetkých počuteľných parametroch vyvážene. Toho bolo možné dosiahnuť najmä tým, že kompletne všetky materiály použité pri výrobe produktov, vodiče, tieniace materiály, dielektriká, súčasti konektorov atď., sú spracovávané účinnejším spôsobom, firemnou technológiou {ISTUrl} (verzia 2 "MA2"). V kábloch zo série „Maestoso 2“ sú použité pevné vodiče z postriebrenej medi, okrem signálových káblov, kde je použité čisté striebro.

Zobraziť produkty

Vittorioso

Napriek tomu, že naša séria káblov „Vittorioso“ tvorí v našom portfóliu základnú verziu, tieto produkty, tak ako aj Maestoso a Assoluto sú unikátne a nenapodobiteľné svojim pozitívnym vplyvom na reprodukciu, takže nájdu si svoje miesto v akomkoľvek systéme, bez ohľadu na kategóriu a cenu. Využitím ktoréhokoľvek nášho kábla, či zo série „Vittorioso“ alebo vyšších, sa mení aj priemerná nahrávka na záznam vo vysokom rozlíšení. Prirodzený, hladký a podmanivo detailný, nasýtený prejav, reálne podaný priestor, výborná dynamika, a predovšetkým zrovnaná frekvenčná charakteristika, to sú hlavné vlastnosti, ktoré robia naše produkty nenapodobiteľnými. Vo všetkých kábloch zo série „Vittorioso“ sú použité pevné vodiče z postriebrenej medi.

Zobraziť produkty

Pads

AAI vyrába zvukové izolátory pod všetky typy audio komponentov s využitím vlastnej technológie IST na potláčanie rezonancií, ktoré nanovo definujú zvukovú reprodukciu aj tých najlacnejších audio výrobkov. AAI podložky dodávajú reprodukovanej hudbe väčšiu uvoľnenosť a spresňujú a prehlbujú jej priestorové vykreslenie bez ohľadu na to, či ide o digitálny alebo analógový hudobný zdroj.

Zobraziť produkty