Časté otázky

Všetky naše produkty sa vyrábajú z materiálov, ktoré sú upravované unikátnou technológiou IST (Interference Suppression Technology). To sa vzťahuje na všetky materiály, teda nielen vodiče, ale aj na dielektriká, oplety atď. Výsledkom je, že nami používané materiály a súčasti produktov majú unikátne vlastnosti, čím sa zabezpečuje nielen ich dokonalá synergia, ale aj odolnosť voči nežiadúcim javom. Zlepšené zvukové vlastnosti materiálov sa prejavujú nielen pri reprodukcii, ale aj pri zázname zvuku. Modifikácia vlastností materiálov pomocou našej technológie IST súvisí s problematikou elektromagnetizmu a rezonancie. Toto spracovanie vedie k lepšiemu vnímaniu 3D zvukovej scény, mikrodynamike a zapojeniu poslucháča do majstrovských hudobných diel. Najlepší spôsob, ako zistiť, v čom sa naše káble líšia od konkurencie, je vypočuť si ich.
Áno, naše káble sú smerové a to veľmi počuteľne. Smerovosť káblov požadovaným spôsobom, teda aby mala ľahko postrehnuteľný účinok na reprodukciu, sme dosiahli práve vďaka našej IST technológii. Zapojenie našich káblov správnym/nesprávnym smerom by mal pri posluchovom teste vedieť okamžite identifikovať aj menej skúsený poslucháč. Na tento test je možné použiť niektorý z káblov s rovnakou koncovkou na oboch stranách, napríklad RCA prepojovacie káble, eternetový kábel či reproduktorové káble. Je preto dôležité zapájať naše káble s rovnakými koncovkami na oboch stranách v správnom smere. Smerovosť kábla je vyznačená šípkou na pohyblivej kovovej rúrke s logom a názvom série. Pokiaľ ide o smerovosť káblov vo všeobecnosti, je to zložitá problematika, ktorej sme venovali dlhé obdobie nášho výskumu a dospeli sme aj v tomto smere k novým poznatkom, ktoré sme zúročili pri vývoji IST technológie na spracovanie materiálov a následne aj pri vývoji a výrobe produktov.
IST je unikátna technológia, ktorú sme vyvíjali a zdokonaľovali niekoľko rokov. Vychádzali sme pri tom z vlastného skúmania vlastností materiálov, predovšetkým z hľadiska elektromagnetických síl. V rámci nášho výskumu sme ju vyvinuli s cieľom nielen odolávať rôznym rušivým vplyvom v rámci prenosu elektrického signálu od jeho zdroja až po konečný výstup v podobe zvukovej reprodukcie, ale aj absorbovať a eliminovať negatívne javy najmä v súvislosti s elektromagnetizmom a rezonanciami. Pomocou IST spracúvame všetky materiály za účelom modifikácie ich vlastností. Vďaka tomu vieme eliminovať nežiadúce sprievodné javy vznikajúce aj vzájomnou interakciou medzi všetkými použitými materiálmi (aj nekovovými), čím sa zabezpečí ich dokonalá kompatibilita. Výsledkom je autentický zvukový obraz s nenapodobiteľnými charakteristikami, výrazne pozitívnym vplyvom nielen na reprodukciu, ale aj záznam zvuku vo všetkých počuteľných parametroch, a to vyváženým spôsobom, teda nie kompromisom „niečo za niečo“. Presnosť a rozlíšenie akustických nástrojov nie sú na úkor tonálnej vyváženosti a charakteristického zafarbenia vlastného konkrétnym nástrojom. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o unikátny a revolučný prístup k spracovaniu materiálov, ktorý je zároveň náročný, nie je v našom záujme naplno odhaliť celé know-how. Pomocou IST technológie však vyrábame nielen všetky káble AAI, ale aj antirezonančné podložky a ďalšie produkty z nášho portfólia. IST na mieru pre konkrétnu dĺžku kábla. To sa týka, samozrejme, aj našich konektorov, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na celkový výkon kábla.
Naše káble neodporúčame skracovať, ani inak zasahovať do ich konštrukcie, to sa týka aj výmeny konektorov a podobne. Akýkoľvek zo spomenutých zásahov degraduje kvalitu prenosu signálu, pretože všetky materiály, ktoré využívame pri výrobe, upravujeme našou unikátnou technológiou IST na mieru pre konkrétnu dĺžku kábla. To sa týka, samozrejme, aj našich konektorov, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na celkový výkon kábla.
Ako vodiče používame postriebrenú meď a čisté striebro, čo je, dá sa povedať, v tejto oblasti určitým štandardom. Čím sa však naše materiály líšia od konkurencie, je skutočnosť, že nielen vodiče, ale aj všetky ostatné materiály prechádzajú procesom úpravy. Na tento účel využívame už spomínanú unikátnu technológiou IST. Stručne povedané, akýkoľvek vodič, či už z postriebrenej medi alebo z čistého striebra po úprave našou technológiou získava jedinečné vlastnosti, čo sa v konečnom dôsledku podpisuje unikátnym a nenapodobiteľným spôsobom nielen na reprodukcii, ale aj pri zázname zvuku. Pozitívny vplyv je natoľko výrazný, že je možné ho identifikovať bežným posluchom v akomkoľvek systéme.
Optimálna doba je približne 150 hodín, tento čas je možné efektívne skrátiť pomocou „zahorovacieho“ zariadenia. Na tento účel je možné využiť napr. Blue Horizon Proburn.
Každý náš jednotlivý produkt zapojený do akéhokoľvek systému je okamžite možné kultivovaným sluchom identifikovať ako celkové zlepšenie a priblíženie zvukového „obrazu“ bližšie k realite alebo autentickosti. Samozrejme platí, že čím viac našich produktov je v reťazci zapojených, tým sa zvukový „obraz“ stáva reálnejším.
V zásade nie je problém s kombináciou našich káblov z rôznych sérií, doporučujeme ale použiť napájacie káble z rovnakej série do koncových monoblokov.
Konektor, tak ako každá iná súčasť našich produktov pre nás predstavuje určitý typ „aktívneho zariadenia“. Paradoxne, konektory Furutech, ale aj viaceré iné známe značky sa v kombinácii s našimi ostatnými materiálmi neosvedčili. Keďže náš výskum je zameraný aj na materiály, najmä na ich špecifické vlastnosti spojené s elektromagnetizmom, dôležité je testovanie kompatibility vzájomných kombinácií rôznych materiálov. Na základe týchto poznatkov sme sa rozhodli nechať si vyrábať konektory podľa našich požiadaviek, ktoré si upravujeme a taktiež prechádzajú procesom úpravy našou technológiou IST. Tým je zabezpečené, že fungujú v dokonalej synergii s káblom, pokiaľ ide o vplyv na zvuk.
Zapletané káble nepožívame, lebo na základe našich skúseností sú problematické práve vo vzťahu k elektromagnetickým interakciám medzi jednotlivými vláknami vodičov.