Pads Maxi

PMAX
Výška 39
Vrchný priemer 42
Spodný priemer 56
Váha (g) 220
Max. nosnosť (kg) 250
Možnosť adaptéru (závit M8) +
Výškovo nastaviteľná -
IST verzia 3
Dostupné farby No color, Black

Pads

Série podložiek sa vyrábajú v rôznych veľkostiach – Mini / Midi / Maxi / Ultra.

V prípade našich podložiek sa nejedná len o ďalší z pokusov, ako využiť materiály rôznej tvrdosti (hustoty) v kombinácii s keramickými guličkami s ich „inovatívnym“ usporiadaním či konštrukčným riešením, a týmto spôsobom sa snažiť ovplyvňovať s väčším alebo menším úspechom nežiadúce rezonancie jednotlivých komponentov, či reproduktorov. Je za tým omnoho viac.

Materiály a súčasti produktov, nerezovú oceľ, keramické guličky, to všetko spracovávame našou unikátnou technológiou IST, čím sa dostáva tento druh príslušenstva na novú úroveň. V princípe sa jedná o to, že aj v prípade podložiek to nie je len o rezonancii. Všetky materiály a z nich vyrobené predmety, bez ohľadu na to ako sa zvyknú v učebniciach fyziky rozdeľovať (vodivé- nevodivé, magnetické-nemagnetické, vyššia-nižšia hustota), vykazujú elektromagnetickú „aktivitu“. Vo svete v ktorom žijeme nemáme k dispozícii, a taktiež nedokážeme vyrobiť látky, materiály a teda ani predmety, ktoré by boli absolútne nevodivé a nemagnetické, iba menej alebo viac vodivé a magnetické. To znamená, že v skutočnosti je všetko okolo nás v neustálej elektromagnetickej interakcii a teda sa vzájomne viac či menej ovplyvňuje. Na základe nášho výskumu sa ukazuje, že aj pri vývoji produktov na elimináciu nežiadúcich rezonancií je nevyhnutné venovať pozornosť problematike elektromagnetického rušenia. Tieto poznatky sme zúročili aj pri vývoji našich podložiek, kde všetky súčasti produktov sú modifikované našou technológiou IST tak, aby sa eliminoval nielen vplyv nežiadúcich rezonancií, ale aj rušenia v súvislosti s elektromagnetickou „aktivitou“ materiálov.

Pre lepšie pochopenie danej problematiky je vhodné si predstaviť naše podložky ako určité druhy „vypínačov“, ktoré dokážu prerušiť „živý“ kontakt akéhokoľvek predmetu, ktorý je na nich uložený s okolím. Je možné si to jednoduchým spôsobom overiť. Ak poslucháč disponuje kultivovaným sluchom, môže si napr. podložiť kreslo, stôl, alebo čokoľvek o určitej veľkosti v posluchovej miestnosti našimi podložkami, a bude počuť, že zvuk audio systému sa zlepší.

Degradáciu zvuku ku ktorej dochádza vzájomným „živým“ kontaktom materiálov (predmetov), ktoré nie sú modifikované našou IST technológiou je možné si overiť posluchom aj priamo na audiosystéme. Ak sa napr. zabezpečí, aby sa káble vedúce z komponentov nedotýkali základne, na ktorej sú uložené komponenty stojace na našich podložkách, eliminuje sa tým ďalší „živý“ kontakt, v tomto prípade povrchu kábla ktorý je spojený s komponentom a zároveň so základňou.

Nie je to teda len o rezonanci, pretože ako bolo spomenuté, akýkoľvek materiál vykazuje elektrickú aj magnetickú „aktivitu“ a pri vzájomnom kontakte a tiež bezprostrednej blízkosti dochádza k nežiadúcim interakciám. To všetko má samozrejme kumulatívny účinok, a preto vo výsledku výrazný vplyv na fungovanie akéhokoľvek audiosystému. Tieto nežiadúce interakcie vznikajúce na problematicky merateľnej úrovni a eliminácia týchto nežiadúcich javov a z toho vyplývajúcich problémov je predmetom nášho roky trvajúceho výskumu. Pre tento účel sme vyvinuli spomínanú technológiu IST, ktorou spracovávame všetky materiály a súčasti našich produktov.

Pri použití našich podložiek pod reproduktormi je možné zvýrazniť účinok použitím našich špeciálnych podložky aj pod reprokáble, čím sa obmedzí neželaný kontakt reprokáblov s podlahou. Ideálne stav nastáva, ak je celý audio reťazec aj s káblami uložený na našom systéme podložiek, vtedy sa zvuk daného systému dostáva na novú, nepoznanú úroveň.

Podložky sa vyrábaju vo veľkostiach Mini, Midi, Maxi, Ultra, čomu zodpovedá aj ich názov. Účinok pozitívneho vplyvu podložiek je odstupňovaná, to znamená že najvýraznejší vplyv na audio systém je možné dosiahnuť našimi najväčšími podložkami „Ultra“. Je možné ale podložky z jednotlivých sérii aj kombinovať a taktiež zvoliť miesto využitia podľa vlastného uváženia.

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o systém s viacerými keramickými guličkami, ktoré sú uložené vo vrstvách tak, aby bol zabezpečený nielen „rozptyl“ rezonancií požadovaným smerom, ale ako bolo spomenuté, vlastnosti materiálov a súčasti produktov sú modifikované a konštruované tak, aby sa eliminovali problémy súvisiace s elektromagnetizmom.

Táto vlastnosť naše podložky zásadne odlišuje od konkurencie, čo je možné v praxi počuť ako výrazné zlepšenie zvuku vo všetkých parametroch.